dimecres, de juny 20, 2012

Cuaderns digitals Vindel

Recurs lliure molt complet per a crear cuaderns i fitxes de treball centrats en la comprensió de textos, el llenguatge i les matemátiques. Els documents i cuaderns són generats en .pdf , pel que es poden guardar  o imprimir.  També hi ha un apartat amb diferents jocs per estimular l'orientació espaial, l'atenció, la concentració i els coneixements, entre d'altres. 
Clica sobre la imatge per obrir l'enllaç
 Dintre de l'àrea de llenguatge trobem:
- desenvolupament de la lectura comprensiva i del vocabulari
- fitxes de caligrafia
- cuaderns d'escriptura
- fitxes d'accentuació

En l'apartat de matemàtiques trobem:
- fitxes de càcul
- problemes
- geometria
- mesures